890 първокурсници подадоха за нова специалност в Пловдивския университет

Plovdivski-universitet

2564 първокурсници записаха в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ след първото класиране. Приетите по държавна поръчка са 2244, като това съответства на приблизително 70% от утвърдения държавен прием за новата академична година. 320 ще се обучават срещу заплащане.

Подадени са и 890 декларации, от приети на първо класиране кандидати, за участие в класиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон. Университетът обяви вчера второто класиране, а срокът за записване на приетите по него е от днес – 17 юли, до 19 юли включително. Паралелно с второ класиране ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява и допълнителен прием за определени специалности. Възможностите за кандидатстване и класиране са публикувани на сайта на висшето училище: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/

Резултатите след първо класиране са сходни със същия етап на кампаниите от последните десетина години, припомнят от Учебен отдел на ПУ „Паисий Хилендарски“.

През тази година най-голям брой заети места след първо класиране има в професионалните направления „Филология“, „Педагогика на обучението по…“, „Педагогика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Право“, „Химически науки“ и „Икономика“.

За „Филология“ университетът отчита след първо класиране 372 записани студенти в редовна форма и 37 в задочна, от тях платено обучение в редовна форма са избрали шестима, а в задочна – трима, но държавният прием е зает до 82.82%. Всички 45 места в „Лингвистика с бизнес администрация“ са запълнени, 68 от 75-те места на „Приложна лингвистика с английски език и втори чужд език“ също са заети, както и 59 от 70-те места в „Лингвистика с информационни технологии“. С малък брой незаети места са останалите варианти на бакалавърските програми по лингвистика. Най-много заети места в направление „Филология“ има в „Английска филология“ – 80 от всички 95 места в държавна поръчка. За обявените 50 места в редовно и 40 в задочно обучение по „Българска филология“ след първо класиране са се записали съответно 36 и 29 нови студенти.

В направление „Педагогика на обучението по…“ са запълнени 256 места за редовно обучение и 57 за задочно. Числата отговорят на 71.14% от акредитирания държавен прием. С нацяло запълнени или с малък брой свободни места са специалностите: „Биология и химия“, „Български език и история“, „Български език и руски език“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, „Физическо възпитание“, „Математика, информатика и информационни технологии“.

С голям брой записани студенти е и професионално направление „Педагогика“. Обявеният държавен прием е за 430 бройки в редовна форма и 70 – в задочна. До момента са записани 290 нови студенти за редовно обучение и 59 – за задочно, или общо 69.8%, като още трима са избрали задочно платено обучение. Лидер в направлението е бакалавърската програма „Предучилищна и начална педагогика“, в която 95 от всички 120 места редовно обучение вече са заети, както и 59 от 70-те места в задочна форма.

Новият брой студенти в направление „Информатика и компютърни науки“ по държавна поръчка е 220 в редовна форма и 84 в задочна, като акредитираният държавен прием е съответно 360 и 140 за двете форми на обучение. Има и двама студенти с платено задочно обучение. Броят на записаните първокурсници съответства на 60.8 на сто от плана за прием. Фаворити на студентите са бакалавърските програми „Софтуерно инженерство“ и „Софтуерни технологии и дизайн“. И за двете специалности местата в редовно обучение са по 90 души, а за задочно – по 35. До момента заетите в редовна форма места са съответно 78 и 72, а в задочно – 32 и 26.

В професионално направление „Биологически науки“ приемът е изпълнен до 69.3 на сто. Процентът съответства на 127 от обявените 175 места в редовна и 22 от 40-те места в задочна форма. Най-голям брой заети места има в бакалавърските програми „Медицинска биология“ – 44 от обявените 45 бройки, и „Молекулярна биология“ – 43 от 45-те бройки.

По държавна поръчка са заети 110, или 82.71% от обявените 133 места в редовно обучение по право. Същевременно с това платена форма на следване в специалността „Право“ са избрали още 19 души – един от тях в редовна форма и 18 в задочна. С 84 записани в редовна и 6 в задочна форма на обучение професионалното направление „Химически науки“ е запълнило 97.83% от плана си. В „Икономика“ приемът е изпълнен до 80 от общо 102 места в редовна форма на държавния прием, числото съответства на 78.43%. В четири от петте специалности на направлението – „Финанси“, „Международни икономически отношения“, „Счетоводство“ и „Маркетинг“, местата са почти изцяло заети. Единствено в „Макроикономика“ за 15-те планирани места са записани само трима първокурсници.

В по-голямата си част бройките в останалите професионални направления са заети от 50% до над 90%, с уточнението, че планираните места в различните специалности варират от 5 до 95. В направление „Математика“ са заети 50%, или 15 места, в „Комуникационна и компютърна техника“ – 52.5%, или 84 записани студенти, а в  „Администрация и управление“ – 55.36%, или 31 места по държавна поръчка и още 89 нови студенти в платена форма.

В професионално направление „Машинно инженерство“ има 15 нови студенти, но това се равнява на 62.5%. При „Социални дейности“  отчитат 17 първокурсници по държавна поръчка, което се равнява на заетост от 62.96%. Във „Философия“ запълнените места са 10 или 66.67%, в „История и археология“ – 68,42% или 26 места по държавна поръчка и 8 с платено обучение, а в „Социология, антропология и науки за културата“ – 69.7%, което съответства на 23 заети места по държавен прием и 1 в платено обучение.

В бакалавърската програма „Национална сигурност“ (от едноименното професионално направление), която тази година за първи път в ПУ „Паисий Хилендарски“ се предлага по държавна поръчка, са запълнени 70%, или по 14 нови студенти в редовна и задочна форма, както и още 30 студенти с платено обучение. В „Музикално и танцово изкуство“ запълването е до 78.57% или записани 22 нови студенти от планираните 28. В направление „Биотехнологии“ единствената специалност „Фармацевтични биотехнологии“ е със заетост 82.86%, което съответства на 29 от 35-те места.

В „Психология“ са запълнени 51 от 60-те места в редовна форма по държавна поръчка и всички 15 места в задочна форма – или общо 89.19%, същевременно с това има и 25 нови студенти, избрали платено обучение. В „Изобразително изкуство“ запълването е до 93.33%, като са заети 14 от 15-те места на единствената специалност в направлението – „Графичен дизайн с реклама“.

С най-малко запълване в проценти след първо класиране са областите от висше образование „Електротехника, електроника и автоматика“ (30%), „Политически науки“ (33.33%), „Физически науки“ (43.33%). В специалността „Теология“ от професионално направление „Религия и теология“ са запълнени само 2 от 15-те места.

За специалността „Актьорство за драматичен театър“ от област „Театрално и филмово изкуство“ изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведат през м. септември в три кръга, в три последователни дни. През тази година определените дати са 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.