Международни студенти в екстаз пред Медицинския университет

studenti konferenciq

Около 150 участници от 37 страни в Европа и няколко държави, извън стария континент,  взеха участие в последната годишна среща на Erasmus Student Network (ESN) за 2015. Най-голямата неправителствена международна доброволческа студентска организация в Европа проведе за първи път в Пловдив своя среща на Съвета на националните делегати (CND – Council of National Delegates), домакинстван от ЕСН Пловдив, с подкрепата на Медицинския университет – Пловдив.

Конференцията се проведе от 10-и до 13-и в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив. През свободното си време студентите разгледаха централния кампус на университета и изразиха своето възхищение към наличната материална база. Домакинството на тази конференци от страна на университета допринася за промотиране на мобилността в България и в частност в МУ-Пловдив, като по този начин се създават предпоставки за привличане на важни институционални партньори. В програмата на събитието освен пленарни сесии по темите на конференцията, организаторите от ЕСН Пловдив и ЕСН България заложиха и богата програма, запознала участниците с културата, традициите и историята на Пловдив и България. От своя страна, представителите на всяка държава приготвиха традиционната за събитието “EuroDinner” вечеря, където представиха характерни ястия от различните европейските държави.

  Съветът на националните делегати – CND

Първата среща на CND датира пред 2007 година в град Винтертур, Швейцария, като идеята е отделните ЕСН държави да бъдат по-добре представени и вземането на решения да става по-гъвкаво. Съветът на националните делегати (Council of National Delegates) е един от най-важните органи на управление и на вземане на решения в ESN. Той е съставен от избраните Национални представители на всяка държава в организацията, който я представлява на международно ниво. Няколко пъти в годината Националните Представители на всяка държава се срещат на конференции и в тясно сътрудничество с Международния борд нa ESN AISBL обсъждат развитието на мрежата, текущи проекти и проблеми, вземайки важни решения, засягащи пряко развитието на цялата мрежа.

Веднъж годишно към тях се присъединяват още двама делегати от всяка страна – Национален делегат и виценационален делагат. Всички заедно формират Съвета на националните делегати или още познат като Council of National Delegates (CND). Целта на срещата е възгледите и мнението на всяка една държава да бъдат още по-добре представени, а взетите решения още по-обективни.

 Erasmus Student Network

Erasmus Student Network /ESN/ е най-голямата неправителствена международна студентска организация в Европа. Мисията й е да представлява международните студенти, да промотира програмите за мобилност, идеите и ценностите на междукултурното общуване. Мрежата се състои от над 13 500 членове от 448 локални секции в 37 европейски държави, които работят във висши учебни заведения на доброволчески принцип, като по този начин помагат на над 160 000 международни студенти годишно.

 ESN е основен партньор на Европейската комисия за промотиране програмите за студентска мобилност и защита правата на международните студенти.

България е член на организацията от 2008 година, като до момента има 10 локални секции в 5 града и стабилна връзка с университетите в цялата страна. ESN България взема участие и организира самостоятелно значителен брой събития, семинари, инициативи, както за Еразмус студентите в България, така и за българските студенти, участващи в обменни програми.

ЕСН Пловдив е най-младата секция на ЕСН България, но същевременно е и с най-бърз темп на развитие. За една година локалната организация в Пловдив изгражда устойчиви връзки с местни организации (Национален алианс за работа с доброволци, JCI Plovdiv, член е на Младежки форум за партньорство с местната власт, към Община Пловдив)  и университети – най-вече с Медицинския университет – Пловдив, който оказва голяма подкрепа в проектите на организацията.