АМТИИ провежда „Пролетни научни четения“

сертификат Пролетни четения 2015

Ректорът на АМТИИ проф. акад. Милчо Василев откри  „Пролетни научни четения“ – 2015 г. Форумът е организиран от Академията. В словото си проф. Василев  отбеляза, че тази конференция е свидетелство за сериозната научна дейност на преподавателите и студентите в АМТИИ и утвърждава симбиозата между теорията и практиката в изкуството.

В „Пролетни научни четения 2015″ представят свои разработки  доценти, асистенти и студенти, разпределени в три секции – „Класическа музика“, „Музикален фолклор и хореография“ и „Изобразителни изкуства“. Всеки от докладчиците ще получи официален сертификат за участие.