Daily Archives: 19.07.2021

Хмелове от Жатец в УХТ бира

Bira

В Университета по хранителни технологии приложиха нови сортове хмел, увеличавайки ароматно-вкусовия профил на пивото. Учените и асистиращите им студенти осъществиха сухо охмеляване. Хмеловете са от Института в Жатец, Чехия, чиято основна дейност е свързана с разработката виж още[...]

Пловдивският университет даде началото

ПУ Паисий Хилендарски - 02

Първи сред висшите училища и научни организации в България Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ прие План за равнопоставеност между жените и мъжете. В Плана са разработени конкретни цели, области на интервенция и мерки за четиригодишен период – от 2021 до 2024,