Daily Archives: 09.07.2021

„Свят от йероглифи“ за 60 на Пловдивския

1.æónG «G ¬Ña«ú½¿S¿

Рисунките и снимките трябва да съдържат знаци от китайската писменост, „уловени“ в обкръжаващата действителност. Оригиналният конкурс за изобразително изкуство и фотография е с мото „Свят от йероглифи“. Организира го „Класна стая Конфуций“ към Пловдивския университет виж още[...]