Daily Archives: 15.04.2021

Доц. д-р Христо Спасов: Обогатяваме съществуващи специалности и актуализираме учебните планове с иновативни дисциплини

docent d-e hristo spasov

Заместник-ректорът по учебната дейност и академичния състав на Университета по хранителни технологии е енолог. Два мандата ръководи катедра  ”Технология на виното и пивото”  (2012-2016  и 2016-2020). Многократно преизбиран за член на Факултетния съвет към Технологичния факултет виж още[...]