Daily Archives: 01.07.2019

Започна строителството на 5 лаборатории по проекта „ПЕРИМЕД“

1

Водеща организация е Медицинският университет, партньори са ПУ „Паисий Хилендарски” и Институтът по минералогия и кристалография. Очаква се лабораториите да заработят през 2019 С първа копка стартираха строително-ремонтните дейности по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност виж още[...]