Daily Archives: 27.06.2017

Скок в поредицата на Българския етимологичен речник

BER tom 8

Том 8 на Българския етимологичен речник е вече достъпен за езиковедите и интересуващите се от произхода на думите. Лексикографските параметри на речника са от ТЕСАМ до ФЯКАЛКА, а обемът му – от 886 страници, със знака на Издателството на БАН "Проф.