Висок рейтинг за Медицинския, държи лидерска позиция

MU

Студенти от над 40 страни, докторанти и специализанти в областта на медицината и здравеопазването се обучат в Медицинския университет – Пловдив. Дипломите се признават във всички страни – членки на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство.

Акредитиран с една от най-високите оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация, Медицинският университет заема лидерски позиции в медицинското образование и втора поредна година отстоява първото си място в обучението по професионално направление „Медицина“.

За организацията на кандидатстудентската кампания 2020 се въвеждат някои промени, продиктувани от пандемия COVID-19, информират медиците.

KSK 2020

Непроменена обаче остава присъствената форма на кандидатстудентските изпити. За нормалното протичане на изпитите ще се създадат необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, РЗИ и другите компетентни органи.

Конкурсният изпит за прием при магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки. Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8-и, 9-и и 10-и клас на СОУ.

В изпита по химия влизат въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8-и до 11-и клас на СОУ, които обхващат  материал от органична и неорганична химия. Изпитът по етика, за бакалаври и професионални бакалаври, ще бъде под формата на тест.

Документи за кандидатстване в МУ – Пловдив няма да се приемат на място! Кандидат-студентите ще подават документите си през интернет сайта на МУ – Пловдив. Приемът започва на 08.06.2020 г. и приключва на 02.07.2020 г. в 12:00 ч.

Датите за кандидатстудентски изпити в Университета са:

    09 юли 2020 г. – биология и химия;

    06 юли 2020 г. – етика;

13 юли 2020 г. – скулптиране;

07 юли 2020 г. – социална медицина и здравен мениджмънт.

Повече информация за КСК’2020 може да намерите на нашата интернет страница http://mu-plovdiv.bg/.

В Медицинския университет са застъпени бакалавърски и магистърски програми:  Медицина, Дентална медицина, Фармация (магистър) – редовно обучение, с изпити по биология и химия; Медицинска сестра, Акушерка (бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; Инспектор по обществено здраве, Помощник-фармацевт; Медицински лаборант; Рехабилитатор; Рентгенов лаборант; Зъботехник; Инструктор по хранене и безопасност на храните; Медицинска козметика (професионален бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; за специалността Зъботехник – и с изпит по скулптиране. Управление на здравните грижи (магистър и бакалавър) – редовно и задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт; Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (магистър) – задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт.

Тази година нашата алма-матер чества 75-годишнина от основаването си. Благодарение на знанията, професионализма и всеотдайността на преподавателите в продължение на десетилетия ние успешно градим нашия храм на образованието и науката, посочват от МУ – Пловдив.

Обновени са базата и учебните лаборатории, въведени са най-съвременните технологии – две 3D интерактивни маси за виртуални дисекции и последно поколение микроскопи. Симулационният тренировъчен център е единственият по рода си медицински обучителен комплекс в България и е измежду най-добрите в Европа. Той разполага с най-новите симулатори за виртуална реалност, както и с виртуална операционна зала.

Член на Асоциацията на Европейските университети, с присъден Сертификат за качество ISO 9001:2015, МУ – Пловдив е единственият университет в България, удостоен през 2013 година с престижната международна награда „Най-добър университет“ за високи постижения в областта на науката и образованието.

Университетът е доказал, че в основата на всяко постижение са преподавателите и студентите – хората, които дават живот и бъдеще на най-хуманните мечти.

51152101-3135-4CE2-9E1A-00520F1FB36E