Университетът по хранителни технологии на 65

UFT foto

Университетът по хранителни технологии чества 65-годишнината от създаването си. „Хранителна наука, техника и технологии 2018” е мотото на юбилейната международна научна конференция. Тя стартира в аула „Проф. Милен Бешков” утре в 10.00. По-късно домакините ще учредят сдружение с нестопанска цел – „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма”. Форумът е в новата университетска аудитория „Хоризонт”.

Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” отбелязва 45-годишнината на структурата с юбилейна научно-приложна конференция и фирмено изложение.

Концертната програма с мото „65 години УХТ” е вечерта в Дома на културата „Борис Христов”.

В събитията за юбилейните празници е и 55-годишнината от създаването на  специалността „Обществено хранене”, разраснала се впоследствие в „Туризъм”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Кетъринг”, „Храни, хранене и диететика”.

На картата на българските университети УХТ присъства със своята 65-годишна история и създадените традиции, като един от най-важните центрове в страната в областта на хранителната индустрия.

Университетът по хранителни технологии има четири учебни корпуса,  голяма аула, няколко аудитории и десетки семинарни зали. Притежава няколко учебно-производствени комплекса, оборудвани на съвременно технологично ниво.
Динамично е присъствието в сферата на проектната и информационната дейност чрез участието в изследователски, образователни и инфраструктурни проекти, включително и международни.

УХТ има реализирани над 200 студентски мобилности от 2011 досега и сключени 40 междуинституционални договора с университети от Европа в сферата на програмата „Еразъм+”.

Структурата на УХТ включва факултетите „Технологичен”, „Технически” и „Стопански”, като обучението се осъществава и в трите програми – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

Юбилейно издание бе подготвено по случай годишнината на Университета по хранителни технологии, а  с нова визия е университетският сайт.