Д-р Цвета Луизова-Хорева, ръководител на Центъра по езиково обучение в УХТ: Необходима е комплексна компетентност при преподаването на специализиран чужд език

d-r Tsveta Luizova

Д-р Луизова, във времето на мултиинформационните технологии, на  бързия достъп до научна информация как ще характеризирате ролята на чуждоезиковото обучение в сферата на хранителните технологии?

Истинският професионалист трябва винаги да бъде в течение с новостите в своята област, за да поддържа ниво. Хранителните технологии имат ключова роля за повишаване на качеството на живота – създават се здравословни храни и напитки чрез екологосъобразни методи. Постиженията в тази сфера в световен мащаб могат да станат достижение на българските специалисти само с посредничеството на чуждия език. Ние се стремим да оборудваме студентите си с инструментариума, необходим за снабдяването им с актуална и надеждна информация и ефективната им професионална комуникация в бъдеще.

Какви способности изисква преподаването на специализиран чужд език?

На първо място, като всяка друга дейност, се изисква да харесваш това, което правиш. Студентите винаги го разбират и оценяват. Освен това трябва да си интересен и артистичен. Но най-важното, необходима е комплексна компетентност – не само в областта на чуждия език, а и в различните области, преподавани в университета. От нас се очаква да имаме отговор на всички свързани със специалността въпроси и не ни се прощават пропуски – например каква е разликата между пиво, получено с долноферментиращи и с горноферментиращи дрожди. За да преподаваме адекватно, изчитаме купища учебници по хранителни технологии, които дори много от студентите никога не прочитат.

Вероятно се изправяте пред чести комуникационни предизвикателства, вълнуващи англоезичните студенти?

Различните култури виждат света по различен начин и това се отразява на езика. Ние не преподаваме тежка граматика или някакви сухи правила. Целта е да накараме студентите да видят действителността и през чуждите очи, да подходят към събеседника си по приемлив за неговата култура начин, тоест да изградим интеркултурна компетентност. Особено предизвикателство при тези, които изучават английски език, е любезността на ежедневно ниво, силната контекстуална обусловеност на значението на дадена дума, по-слабата директност на изказа и нюансите в неизказаното.

Обмисляте ли ново, допълнено издание на English for Food Technology and Engineering (2011)?

С оглед на значителната редукция в броя часове за изучаването на чужд език актуализирането на учебника би вървяло само в посока към намаляване на обема. С въвеждането на нови специалности може и да възникне необходимост от допълване на терминологията.

Вън от шегата, ако няколко ненаучени въпроса от конспекта Х на български език може резюмирано да се усвоят за няколко часа, то едва ли същото количество пропуснати въпроси в обучението по чужд език се компенсират за толкова време?…

Има студенти, за които и въпросите на български език са непреодолима бариера. Но това, което се съдържа във въпроса Ви, е абсолютно вярно. Изграждането на чуждоезикови умения извън средата на масова употреба на съответния език изисква целенасочена и упорита работа и комбинация от компетентен обучаващ и силно мотивиран обучаван.

Налага ли се да бъде увеличено като цяло чуждоезиковото обучение в университетска среда?

Вчера присъствах на делови преговори между различни български специалисти и потенциални чуждестранни инвеститори. Мисля, че неволно или не  чуждоезиковите умения оказаха влияние върху оценката на професионализма. Съответно – да!

Твърдо смятам, че броят на часовете по чужд език в университетите трябва да бъде увеличен, за да се повиши шансът за успешна реализация на завършващите. И е неуместен примерът, който обикновено се дава с университетите в Западна Европа. Там нивото на изучаване на чужд език е съвсем различно във всяка една степен и дори шофьорите на автобуси ползват задоволително език, различен от майчиния.

Адмирации, че преподаватели в ръководения от Вас Център са автори на езиковедски изследвания, презентирани на значими национални лингвистични форуми, както може да се установи от съдържанието на публикувани материали. Трудно ли се съвместяват практическото и теоретичното?

Никак не е лесно, особено в нефилологическо висше училище. Преподавателите по чужд език сме с по-различен статут, което има плюсове и минуси. Но ние успяхме да се наложим като специалисти, чието мнение се търси и цени, както във вътрешноуниверситетски мащаб, така и сред колегите си от другите университети. Във всички случаи теоретичните ни занимания обогатяват значително педагогическата ни практика.

Какви са езиковите хоризонти пред Университета по хранителни технологии на 65-годишнината му?

 Това е въпрос, който ме изпълва със страх. Винаги има периоди на подем, но и на борба за оцеляване на чуждоезиковото обучение. Иска ми се да вярвам, че първите ще са повече. Все пак чуждоезиковото обучение присъства в продължение на 58 от общо 65 години УХТ.