УХТ направи заявката до МОН

05022021-students

Най-много места са предвидени за бакалаври в направление „Хранителни технологии”, редовно обучение, става ясно от заявката на Университета по хранителни технологии до МОН за академичната 2021/2022. Според информацията това са 320 редовни места и 110 задочни студенти.

Като цяло, УХТ е в готовност да провежда обучението на 892-ма бакалаври и магистри в редовна и задочна форма през учебната 2021/2022.

В заявката до МОН за 11-те професионални направления и специалности по държавна поръчка се предлага да бъдат приети 540 бакалаври в редовно обучение и 210 в задочно. Редовните магистри са 77, а задочните 65, посочи доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав.

В Университета по хранителни технологии се обучават над 3100 студенти.

Нова перспектива от тази есен са „Технология на храни и ароматични продукти“, „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ и „Икономика на туристическата индустрия“.

Предложението за новата година беше одобрено на заседание на Академичния съвет. В него участва и председателят на Cъвета на настоятелите – инж. Стойко Кировски.

Ще съдействаме активно за провеждане на кандидатстудентската кампания. Бихме искали да мотивираме младите хора да продължат образованието си в УХТ, защото част от членовете на настоятелството са негови възпитаници, а сега развиват успешен бизнес в различни сфери на хранително-вкусовата индустрия. Отлична възможност да представим условията за работа в нашите фирми, които са модерно оборудвани по всички европейски стандарти, е като се включим в Дните на отворените врати, посочи инж. Кировски. Той припомни, че предприятията от тази сфера са в основата на икономиката у нас, а благодарение на УХТ постиженията в бранша са значителни.