Три секции в Пролетните четения на АМТИИ

edf

Повече от 45 хабилитирани преподаватели, докторанти, постдокторанти и студенти от Националната музикална академия, Шуменския университет, УниБит, АМТИИ и други сходни академични институции участват в Пролетните научни четения на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. Конференцията е двудневна. Това е осмото издание на форума, като от 2016 в него презентират изследвания учени и преподаватели от висши учебни заведения и артинституции от цялата страна.

Три са тематичните секции на конференцията – „Теория и педагогика на музиката“, „Музикален фолклор и хореография“ и „Изобразително изкуство“.

По традиция представените на Пролетните научни четения разработки отпечатвани в сборник. От 2018 е с анонимно рецензиране на докладите и е регистриран в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране в НАЦИД.