Споразумение активира партньорство на Пловдивския университет с Япония

prof. takemura i doc. cherneva

Университетът Тойо и Пловдивският университет може да започнат обмен на литература и изкуства предвид факта, че и двете държави имат богата култура, история и традиции. Сигурен съм, че можем да намерим общи цели и в STG (Sustainable Development Goals) на ООН, по които работим в нашия университет сега в различни направления. В съвместната ни работа да обединяваме усилия в търсенето на решения на проблемите от глобално естество, каза в Пловдив  проф. д-р Макио Такемура, ректор на Университета Тойо. Професорът изнесе лекция „Днешните проблеми във висшето образование и образователната философия на Университета Тойо“. Лекцията с рождения ден на професора, а ролята на преводач пое проф. Иван Ботев, преподавател в Университета Тойо и възпитаник на Пловдивския университет.

Prof_Ivan_Botev

При официалната визита на японския гост беше постигнато споразумение за подписване на меморандум за сътрудничество между Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Университета Тойо в Токио. В потвърждение на ефективното сътрудничество и академичния обмен доц. д-р Надя Чернева, зам.-ректор по международно сътрудничество, връчи на японския гост почетен знак на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В светлината на факта, че планетата ни се превърна в едно, а в обществото ни няма граници, Университетът Тойо полага всички усилия да се интернационализира и да развива глобални човешки ресурси, посочи в лекцията си проф. д-р Макио Такемура. И добави, че Университетът Тойо играе важна роля в стимулирането на интернационализацията на Япония като цяло.

Prof_Makio_Takemura

Целта ни е да бъдем университет, който демонстрира и насърчава иновациите в различни области, подчерта проф. д-р Макио Такемура. Неговото посещение продължава няколкогодишното ползотворно партньорство между Философско-историческия факултет (ФИФ) на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Университета Тойо. През периода 2017-2018 г. ФИФ успешно осъществи съвместен проект на тема „EXPLORING THE ART OF LIVING TOGETHER IN 21ST CENTURY ETHNICALLY DIVERSE EUROPE“, финансиран от Toyota Foundation Research Grant Program, Japan.

Publika_na_lekciata_na_prof_Makio_Takemura

В параметрите на проекта в Пловдив бяха проведени няколко работни срещи с участието на студенти и преподаватели от двата университета. От друга страна, сериозен обществен и медиен отзвук предизвика съвместната теренна работа на японски и български студенти в пловдивските ромски квартали и издадената картинна книга по темата на проекта.