Двойни дипломи очакват УХТ студенти

21022020-diplomi1

Как персоналните мобилни устройства могат да участват активно в образователния процес, демонстрира Патрик Бърджис, преподавател в Университета по приложни науки, Дортен, Нидерландия (AERES University of Applied Sciences). По време на публична лекция „Определяне на стойността във веригата на предлагане на храни: вътрешни и външни инструменти за определяне на стойността във веригата“, състояла се в аула „Проф. Милен Бешков” на Университета по хранителни технологии, гостът лектор призова студентите да се регистрират в сайт, провери с викторина знанията им и базира лекцията си на неточните отговори. Студентите работиха от GSM-ите си, а лекторът проследи решенията им на своя лаптоп. С този ход Бърджис спечели аудиторията и тя влезе в диалог с него. Студенти и преподаватели дискутираха на английски език как се управлява веригата при предлагане на храни и напитки.

21022020-diplomi2

Срещата в УХТ откри Кийс Шипър, преподавател в същия холандски университет. Първоначално той запозна присъстващите с възможностите за обучение в Университета по приложни науки, Дортен, Нидерландия (AERES University of Applied Sciences), а впоследствие говори  по темата „Законодателство и политика на ЕС в областта на храните: Основни търговски споразумения в ЕС“.

21022020-diplomi3

Двамата лектори са на посещение в УХТ по програма Еразъм+ и в изпълнение на меморандума за двустранно сътрудничество между българския и холандския университет. Споразумението дава възможност на студентите от УХТ да получават двойни дипломи – от България и Нидерландия. Университетът по хранителни технологии и холандският партньор работят по два научни проекта. На обучение в момента там е студентка от специалност „Технология на месото и млякото“, за която гостите посочиха, че с представянето си в изучаваната област заема водеща позиция.