Рекорден форум при химиците

Docent Kmetov

 Дойдоха учени от няколко континента. Доц. д-р Веселин Кметов: „Chemistry is not an evil“

„11 Chemistry Conference (11СС)“ събра химици от цялата страна и няколко континента. Чуждестранните участници са от Алжир, Австрия, Великобритания, Испания, Индия, Косово, Македония, Монако, Нигерия, Пакистан, Русия, Саудитска Арабия, Турция, Унгария и Франция. Форумът с международно участие се организира от Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тазгодишното издание регистрира рекордно участие – 219 учени от 16 държави. В двудневната конференция форум влязоха 12 пленарни доклада, 26 доклада по секции и над 130 постерни презентации. Очертава се тя да е сред най-мащабните и значими форуми в областта на химичната наука в страната за 2018 г. Според доц. д-р Веселин Кметов, декан на Химическия факултет,  присъстващите 413 имена в авторския индекс на изпратените за участие разработки е убедително доказателство за интернационалното значение на химията като наука и за добрата международна разпознаваемост на химичния колегиум у нас.

Химията е царицата на природните науки. Засилващият се интерес свидетелства, че химията и Химическият факултет се ползват с авторитет, каза при откриването на конференцията „11 Chemistry Conference (11СС)“  проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на  Пловдивския университет.

Днес Химическият факултет се е заел с мисията да се бори с насложените в обществото стереотипи и да покаже, че „ХИМИЯТА НЕ Е ЗЛИНА“ – „Chemistry is not an evil“. Това бе и мотото на встъпителното слово на доц. д-р Веселин Кметов при откриване на конференцията. Химията е в основата на развитието на важни сектори: здравеопазване, екология, енергетика, агробизнес и храни, електроника и  нови материали. Днес все по-ясно се откроява необходимостта от експерти химици – те са „властелините на материята“. Но по-важно е да осигурим нужното високо ниво от компетенции на тези експерти, за да могат те, управлявайки материята, да способстват за просперитета на обществото и да спомагат за запазване на природата и здравето на хората, подчерта доц. Кметов.

В качеството си на международен форум, конференцията 11СС  е съфинансирана от Фонд „Научни изследвания“ по проект ДПМНФ 01/17 23.08.2018, а спомоществователи са ПУ „Паисий Хилендарски“ и Парк-хотел „Санкт Петербург“. Спонсори на събитието са фирмите: „АСМ2“ ЕООД, „T.E.A.M.“ ЕООД, „Медицинска техника и инженеринг“ ООД, „Неохим“ АД, КЦМ АД; „Алименти“; „Аквахим“ АД и „Хрома“ ООД. За тях в първия работен ден на конференцията  бе организирано фирмено изложение.

firmeno izlozhenie