Научен семинар разтваря страници от лингвистичната история

seminar lingvistichna istoriia

Езиковедът ас. д-р Енчо Тилев ще модерира студентския научен семинар „Страници от историята на лингвистиката”. Форумът предстои на 9-и януари в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В семинара участват студенти от специалностите „Руска филология” и „Български език и руски език”.

Първите езиковедски трудове в Древна Индия, древногръцкото наследство в историята на световната лингвистика, древноримската лингвистична традиция – формиране и пътища на развитие, арабското езикознание – признато и непознато, са акцентите в първото заседание на семинара.

Второто заседание стартира с поглед към езика и езикознанието в Древен Китай и продължава върху японския език като обект на наблюдение – диахрония на лингвистичните идеи; народите на американския континент и приносите им към лингвистиката. С „Уникалният китайски език и класификаторите в него – едно философско-физично обяснение и паралели с други световни езици” в програмата на семинара влиза и д-р Христо Полизов.

Преди поредицата от презентации ас. д-р Енчо Тилев ще говори за „Периодизация на лингвистиката от древността до наши дни – личности, школи, идеи”. С тази тема се поставя и началото на научното събитие. След всяко от неговите заседания следват дискусии.

Семинарът се организира от Филологическия факултет, Катедрата по руска филология и Студентския съвет.

studentski nauchen seminar