„Отличен“ в национално състезание води при филолозите

изтеглен-файл

Зрелостниците, постигнали отлична оценка на националното състезание по български език и литература, организирано от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, ще могат да се запишат като студенти още с подаването на документите през месец юни. Състезанието е на 1-и февруари, събота, от 11.00 часа. Пред отличниците в него се отваря възможността да избират измежду специалностите Българска филология, Славистика, Български език и корейски език, Български език и китайски език, Български език и руски език, Български език и френски език, Български език и италиански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и история, Български език и испански език, Български език и немски език, Български език и португалски език, бБългарски език и гражданско образование.

Срокът за регистрация е до 28.01.2020 г. включително. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъде обявен на 30.01.2020 г. Състезанието ще се проведе в сградите на ПУ „Паисий Хилендарски“ и е с продължителност 3 астрономически часа.

Форматът е много близък до модела на държавния зрелостен изпит. По-подробно за примерните задачи – тук: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/primerni-zadachi-bel

Участието е безплатно, в деня на провеждането кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Класирането се осъществява по точки, които се приравняват в оценки от шестобалната система, закръглени до една десета (0,10). При кандидатстване за специалност във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” получената отлична оценка от състезанието ще е със статут на балообразуваща, като няма да зависи от успеха, който ще има зрелостникът на матурата, но с добавката, че е положителен. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет до 10 дни след провеждането на р

Желаещите да участват, трябва да попълнят следната форма за регистрация ТУК: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/registratsia-bel