Национално меню развива УХТ

14072020-zapisv7

Националното меню ще допринесе за развитието на туристическата инфраструктура и за повишена конкурентоспособност на българския туризъм, смята проф. д-р Пламен Моллов, ректор на УХТ и инспиратор на идеята. На среща в университета той анализира темата заедно  с Марияна Николова, министър на туризма и вицепремиер. Сред участниците бе и Здравко Димитров, кмет на Пловдив. Стартирала е вече работата по менюто, а министър Николова призова към динамични действия, за да може в ускорен срок  то да бъде предложено на бранша. Идеята е в менюто да присъстват съчетано традиционни български храни и вина. За целта ще бъде предложено на туристическите райони у нас да посочат храните и вината, подчертаващи своеобразието на всеки район, стана ясно след срещата. Очаква се това да повлияе върху по-голямата информираност на гостите и да катализира желанието за визита в съответния регион.

Предстои Университетът по хранителни технологии да сформира професионален екип, който да предложи брошура с национално меню.

Насърчаване на инженерните специалности и бъдещи мастер класове с големи кулинарни академии препоръча министър Николова.