Fellow отличия за медици

ucheni_MU_TABAKOV_i_STOEVA (1)

IUPESM – Международият съюз за физически и инженерни науки в медицината, учреди наградата ПОЧЕТЕН ЧЛЕН (Fellow).  С нея са удостоени най-изтъкнатите за изминалите 40 години международни лидери в професията. Fellows на IUPESM притежават учени, внедрили пейсмейкъра, различни устройства за радиотерапия, пионерите на MRI, PET и е-образованието, на различни методи и апарати, използвани в болниците. 

През 2020 година Международният съюз за физически и инженерни науки в медицината, имащ над 150, 000 членове в 102 страни, празнува 40 години от основаването си и 20 години от признаването на науките медицинска физика и медицинско инженерство от International Science Council (ISC). 

Вицепрезидент на IUPESM е проф. Славик Табаков, доктор хонорис кауза на Медицинския университет – Пловдив. Професор Табаков присъства сред удостоените 58 учени от 26 страни. Проф. Магдалена Стоева от катедра „Образна диагностика“ на МУ – Пловдив също е отличена.

Медицинският университет – Пловдив е особено горд с международното признание и наградата, които проф. Славик Табаков и проф. Магдалена Стоева са получили. Това още веднъж доказва големия потенциал и творческата енергия на учените от нашата алма-матер и е достоен пример за професионализъм и отдаденост, посочват медиците.

IUPESM се основава през 1980 година, когато медицинската техника навлиза бързо в съвременната медицина. Тогава IUPESM кандидатства за членство към ICSU (сега ISC – International Science Council) – най-голямата и най-старата научна организация. Всички 140 национални научни академии по света и почти всички международни научни съюзи са членове на ISC. Заявката на IUPESM е била подкрепена от: the National Academy of Sciences of the United States; the Royal Society of the United Kingdom; the National Research Council of Canada, the Royal Swedish Academy of Sciences, the International Union of Pure and Applied Physics; the International Union of Pure and Applied Chemistry; the then International Union of Biochemistry and Molecular Biology. От края на 1999 година IUPESM е пълноправен член на ISC.

През тези 40 години над 500 учени са участвали доброволно в различните комитети и в управлението на Съюза с цел глобално развитие на професията. На този фон избраните 58 почетни членове заемат специално място.  В ISC местото на IUPESM е заедно с всички Национални научни академии и това определя Fellowship като член на Академия, макар такава степен още да не е въвеждана в Съюза.