АМТИИ разкри „Непознатите“

Nepoznatite-Poster-M

Научен форум разшири познанията за етническите, етнографските, конфесионалните и културните общности в България, за общности в други близки страни. Организира го АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Концепцията на културния фестивал съдържа и популяризиране на традиционни практики, култура и бит. Събитието се състоя с ограничено според здравните инструкции физическо присъствие и предвид пандемията и предприетите мерки за сигурност бе реализирана  само теоретичната конференция, която в предходните издания е част от различните художествени и творчески панели на проявата. 

22 научни доклада бяха презентирани в хибридната среда на присъствено представяне на текстовете и онлайн връзка с бесарабски българи от Украйна и Република Северна Македония. Акцент на изследванията са етнически, етнографски и друг тип въпроси, свързани с банатските и бесарабските българи и българите мюсюлмани. 

АМТИИ осъществи културния семинар „Непознатите“ със съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина, КЦМ 2000 ГРУП, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН, Регионалните исторически музеи във Велинград, Чипровци, Плевен, Смолян и Благоевград; Регионален етнографски музей- Пловдив, „Виртуален музей на България“- „История в шевици“, Народно читалище „Петър Парчевич 1927“- с. Асеново, Никополско; Народно читалище „Съединение  1923“ с. Бърдарски геран, общ. Враца; Сдружение на банатските българи  „Фалмис“. 

Главен организатор е доц. д-р Зоя Микова, която и откри форума, а научните панели водиха проф. д-р Любен Досев и доц. д-р Рада Славинска. Сред изследователите с доклади влязоха  учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, представители на регионални исторически музеи и на домакините от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.