Дипломат впечатлен от Медицинския

IMG_20201016_184152

Прогресивна тенденция по отношение на идващите да учат медицина немски студенти бележи МУ-Плoвдив. Засега се обучават 170 студенти от Германия, като данните сочат, че броят на новопостъпващите се увеличава с всяка година. Независимо от кризисната ситуация с COVID-19 записаните студенти от Германия са с 50% повече от 2018 година. 

Студентите от Германия са едни от най-добрите. Те са мотивирани, дисциплинирани и се учат отлично, констатират от Медицинския университет. 

Ректорското ръководство, водено от проф. д-р Марияна Мурджева, посрещна посланика на Федерална република Германия в България –  Кристоф Айххорн. Той пое германската дипломатическа мисия в София преди година, оповестявайки каузата, на която ще се посвети: Германия и България заедно работим приятелски за нашата свободна и силна Европа.Посланикът бе придружен от д-р Мариана Чолакова, оочетен консул на Федерална република Германия в Пловдив.

В дискусията участва цялото ректорско ръководство, а в тематиката на разговора влязоха различни аспекти от двустранните мобилности и перспективите за сътрудничество с немските университети. 

Големият потенциал на преподавателите и възможностите, които Медицинският университет предлага за обучението на студентите и за развитието на науката, както и модерното мислене и умелото ръководство, бяха високо оценени от посланик Айххорн.

Той разгледа Медицинския симулационен тренировъчен център и срещна с немските студенти. След срещата дипломатът сподели добрите им впечатления от Медицинския университет – Пловдив и заяви своята признателност и подкрепа.в

Много Ви благодаря за топлото приятелското посрещане. Впечатлен съм от развитието на Вашия университет. Вярвам, че Вашите студенти са отлични бъдещи доктори и посланици на България и Германия, написа посланик Айххорн в Почетната книга.