Мениджър прави лекция в УХТ, приз за студентка

UHT

Отличен успех носи награда на Веселина Серафимова от „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ в Университета по хранителни технологии. Приза връчва Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика.

Веселина постига 5.91 показател по успеваемост. В първите три години от обучението си се представи блестящо, заяви проф. д. т. н. Степан Актерян, ръководител на направление „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката“ в катедра „Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“. 

Наградата ще бъде дадена на 23 октомври от изпълнителния директор на Асоциацията – Гергана Андреева, по време на опознавателната практика. Преди това в аула „Милен Бешков“ мениджърът ще изнесе лекция за производството на етерични масла и ароматични продукти и за създаването на парфюмерийни и козметични препарати.

Наградата има и паричен еквивалент,  изразяващ се в заплащането на семестриална такса за обучението в Университета. С отличието Асоциацията поощрява студентите с висок успех и стимулира другите да проявяват активност в учебния процес. Представителите на бранша създават тесни професионални отношения с бъдещите специалисти. Те са техни потенциали кадри, осъществяващи реализацията си в български  фирми.

IMG_20201019_122638