Демонстрираш умения в езика и литературата, вътре си още през февруари

nadprevara

 Национално състезание по български език и литература за бъдещите абитуриенти организира на 2 февруари 2019 г. от 11.00 часа  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Зрелостниците, получили отлична оценка, ще могат да се запишат като студенти във Филологическия факултет още с подаването на документите през месец юни в една от следните специалности: „Българска филология”, „Славистика”, „Български език и корейски език”, „Български език и китайски език”, „Български език и руски език”, „Български език и френски език”, „Български език и италиански език”, „Български език и новогръцки език”, „Български език и турски език”, „Български език и история”, „Български език и испански език”, „Български език и немски език”, „Български език и гражданско образование” и най-новата бакалавърска програма „Български език и португалски език”. Всъщност бъдещите абитуриенти имат възможността да се превърнат в студенти на Филологическия факултет още през февруари 2019 г.

Състезанието ще се проведе в рамките на 3 астрономически часа. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки.

В езиковия модул вариантът съдържа пет състезателни задачи, целящи да проверят правописните умения на участващия, неговите знания за лексикалната, граматичната  и пунктуационната система на българския език, както и умението му да създаде текст по зададено начало и да го озаглави.

Тестът по литература има 26 задачи. Двадесет от тях се формулира въпрос и се предлагат четири възможни отговора, само един от които е верен; пет от задачите предполагат свободен отговор. Последната задача от теста изисква кандидатът да коментира (в обем не повече от 2 страници) конкретно лирическо произведение или откъс от прозаически художествен текст.

Състезанието ще се проведе в сградите на Пловдивския университет , като залите ще бъдат допълнително уточнени, и ще продължи три астрономически часа. Форматът е много близък до модела на държавния зрелостен изпит. Примерни задачи са публикувани на следния линк: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/en/primerni-zadachi-bel

Участието в състезанието е БЕЗПЛАТНО. В деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само  ЛИЧНАТА СИ КАРТА. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Класирането се осъществява по точки, които се приравняват в оценки от шестобалната система, закръглени до една десета (0,10). При кандидатстване за специалност във Филологическия факултет на Пловдивския университет получената отлична оценка от състезанието ще е със статут на балообразуваща и няма да зависи от оценките на матурата, стига последната да бъде успешно издържана.

В рамките до 15 дни след провеждането на изпитния формат резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят форма за регистрация на сайта на факултета: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/en/registratsia-bel.

Срокът за регистриране за участие в състезанието е до 29.01.2019 г., вторник, включително. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъде обявен на 31.01.2019 г.