Анализират медиацията

Untitled

Възпитаници на катедра „Етнология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще анализират същността на медиацията през следващата седмица. Разглежданата тема е част от поредицата „Среща разговор с…“. Във вторник, 31 юли, от 18:00 ч. социални медиатори споделят какъв е техният опит с медиацията и какво е нужно, за да си медиатор днес.

Разговорите са концентрирани върху комплекс от въпроси и имат за цел да популяризират какво всъщност е медиация и как се развива тя в България. Какво значи да медиираш, да си медиатор? Дали това е професия или мисия или и двете? Какво прави този медиатор и кога може да бъде потърсен? Търсят ли го въобще?

 Организатори са „Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“, която през месец юли провеждат серия от срещи разговори на тема медиация. До момента са минали три от срещите, а темите в тях бяха: „Кой е медиатор?“, „Какво е медиация?“. на тях гостува доц. д-р Меглена Златкова, ръководител на университетската програма „Социална медиация и комуникация“ във Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 АКЕА „Медиатор“ организира поредица от събития, като тематичните „Срещи разговори“ са свързани с антропологията и теми, които имат връзка с всекидневието ни, с различни актуални обществени теми, тенденции, предпочитания. Освен тях сдружението провежда Сетивни лаборатории „Усещане за град“, насочени към експериментирането с различни сетивни и сензорни похвати за опознаването на пространства, места, хора, идеи, проблеми и научаването на нови умения за ориентиране, резултат от задълбочена изследователска работа на социалния антрополог Мария Славчева, докторант към катедра „Етнология“.

Събитията се провеждат в пространството на АКЕА “Медиатор“ на ул. „Гладстон“ 1, Пловдив /Дом на науката и техниката/