От Пловдив е първият наш професор по публични комуникации в изкуството

prof. Ljubomir Karadzhov

Любомир Караджов е първият у нас професор по публични комуникации в изкуството. Седемчленно научно жури избра с пълно единодушие журналиста и преподавател по PR, реклама, медии и комуникации за професор в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.

Четирима професори и трима доценти – от Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет, БАН, Катедрата по теория на изкуството във Великотърновския университет и АМТИИ дадоха категорично положителния си вот.

Новоизбраният професор Любомир Караджов е дългогодишен телевизионен журналист в БНТ, директор на телевизиите Евроком България и NBT. Той е един от подписалите през 2011 г. меморандума за издигане на кандидатурата на Пловдив за културна столица на Европа през 2019 г.

От 2012 г. преподава в магистърските специалности „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ в АМТИИ. През 2014 защитава докторат, а през 2015 г. – доцентура по Кризисен PR.

Студенти на проф. Караджов са директори на драматични, оперни и куклени театри от цялата страна, артмениджъри на национални и международни фестивали, специалисти по PR и реклама в различни институции.

От www.novoplovdiv.com честитим на Любомир Караджов професурата и му пожелаваме още поредици артколори като търсен събеседник в интерпретативния тип интервюта!