10 шестици в УХТ

1

Университетът по хранителни технологии обявява първото класиране от кандидатстудентската кампания. Записването на приетите е от 14-и до 16-и юли.

Шест шестици по математика и 4 по химия и опазване на околната среда при отличниците бяха регистрирани след появата на резултатите от проведените вчера изпити. Показателите като цяло са много добри, сочи статистиката.

Двата редовни изпита също бяха проведени online, за да има равнопоставеност между кандидатите.

Всички приети на първо класиране кандидат-студенти е необходимо да се запишат, в обратния случай губят кандидатстудентски права и автоматично отпадат от участие в следващите етапи на класиране. Ако  специалността, в която са приети, ги удовлетворява, кандидат-студентите писмено декларират отказ от участие във второ класиране.

Ако желаят да продължат да участват в класиранията на следващи етапи за предпочетени като по-предно желание специалности, кандидат-студентите  не попълват декларация  и автоматично се борят за прекласиране по възходящ ред на посочените специалности, форми на обучение и основание за прием.

Неприетите кандидат-студенти участват автоматично във втория етап на класиране.

Тази година УХТ ще обучава бакалаври в 9 направления и 17 специалности. На кандидат-студентите е предложено обучение на английски език в специалностите  „Туризъм“, „Компютърни системи и технологии“, „Технологии на храни и напитки“ и „Индустриален мениджмънт“. Възстановен бе и приемът в „Технологии на ферментационните продукти“, където обучението е на френски език.

Студентите от специалност „Топлотехника“, професионално направление  „Енергетика“, приети през учебната 2020-2021,  ще бъдат освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

Иинтересът към специалностите в УХТ е породен и от възможността за отлична професионална реализация на завършващите висшето училище, посочи доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност.

Университетът по хранителни технологии има дългогодишни традиции в подготовката на специалисти за редица сфери на хранителната, биотехнологичната и туристическата индустрия.