Учени гледат света през пандемията

PU Paisii Hilendarski

„Иновации и конкурентоспособност – Светът през призмата на пандемията COVID-19“ е мотото на предстоящ в Пловдивския университет научен форум. Проявата е следващата седмица. За 25 ноември е организирана Втора международна научна конференция, насочена към иновации и конкурентоспособност и с наслов „Светът през призмата на пандемията COVID-19“. Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени. Кръгла маса следхожда конференцията. Така на 26 ноември 2021 ще се състои „Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“. Кръглата маса ще дискутира актуални нерешени проблеми от бизнеса, политиката, управлението, информираха организаторите.

Докладите, съответстващи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат публикувани в електронен сборник, индексиран във вторични бази данни (НАЦИД, CEEOL, EBSCO Discovery Services, Google Scholar и др.). Събитията ще бъдат онлайн чрез платформата Zoom.

Тематичните направления са „Икономически реалности в условията на пандемия”, „Психични измерения на пандемията”, „Социологически аспекти и социална среда в посткризисни периоди”, „Политика и национална сигурност по време на пандемия” и „Правни аспекти на кризата COVID-19”.

Научният форум e организиран от екип на проект № КП-06-ДК-2-7/2021 г. (http://lsr-covid19.com/) „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“, финансиран от фонд „Научни Изследвания“ към МОН. В организацията на форума участват още катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ и катедра „Политически науки и национална сигурност“ от Факултета по икономически и социални науки (ФИСН), Институтът по психология на МВР, студентските клубове към ФИСН – „Клуб на мениджъра”, Клуб Маркетинг“, „Клуб на политолога” и Студентският съвет към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Повече информация, срокове, такси и изисквания към оформление на докладите – на сайта на конференцията: https://conf.prowis.online/