Първата серия на „Непознатите“ – в АМТИИ

poster2-preview-1

Културнияг семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ започва утре в АМТИИ.Целта на семинара е да разшири познанията за етническите общности в България и да популяризира техните традиции, култура и бит. С този семинар АМТИИ потвърждава гражданския си ангажимент да генерира общозначими социални идеи, свързани с изкуството като посланик между различните етноси и култури, посочиха от Академията.

Първото издание на „НЕПОЗНАТИТЕ“ е посветено на арменската, еврейската, турската и ромската общност у нас.

Семинарът ще се проведе в три модула: теоретичен, художествено-творчески и фотоизложба. В рамките на теоретичния модул докторанти, постдокторанти, преподаватели и учени ще представят доклади на теми, свързани с традициите на общностите, с особеностите на междукултурното съжителство и общуване между различните етноси. Художественотворческият модул включва презентация на характерни вокални, инструментални и танцови практики.

Културният семинар „Непознатите“ ще открит от  проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, заместник-ректор по научноизследователската дейност на АМТИИ.

Партньори на форума са Регионалният етнографски музей – Пловдив, Дома на етносите- гр. Пловдив, фондация „Заедно“ – гр. Пловдив, Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“ – клон Пловдив и вестник „Парекордзагани цайн“ – Пловдив, Организация на евреите „Шалом“ -гр. Пловдив и гр. София, Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк“- Пловдив и Народно читалище „Юмер Лютфи 1993“ – Кърджали, както и много фирми съмишленици и спонсори.

Пълната програма на семинара „Непознатите“ съдържа следните събития по часове:

10.00 – 13.00  Теоретична конференция  – зала „проф. Иван Спасов“ АМТИИ, водещ проф. д-р Любен Досев

13.30 – 14.30  Кръгла маса (среща разговор) с участието на:

 д-р Сара Коен  – интелектуалка и една от учредителките на клуб „Здраве“, клуб „Вицо“ и др. в Организация на евреите „Шалом“, гр Пловдив.

Бедрие Тармазова – председател на Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк“ гр. Пловдив,

Виктория Нерсесян – преподавател по арменски език в неделното училище и в Арменската театрална трупа „Малвина Манукян“- гр. Пловдив

Албена Костадинова  – председател на УС на социална фондация „Инди Рома-97“ гр. Пловдив и представител в консултативния съвет по Дом на етносите- град Пловдив

16.00 – 17.00  ФОАЙЕ АМТИИ- Сладки спомени от кухнята и албумите на нашите сънародници

17.00 - 17.30 ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА – КОНЦЕРТНА ЗАЛА АМТИИ- ПЛОВДИВ

17.30  КОНЦЕРТ с участието на:

Арменски танцов състав „Астхагнер” (Пловдив) – ръководител Анжела Начева

Арменска вокално-инструментална група „Еребуни” (Пловдив) – ръководител Ардаш Ерниасян

Лика Ешкенази и еврейска вокално-инструментална група „Дулсе канто”  (София), ръководител Лика Ешкенази

Еврейски танцов състав „Кедар мансева“ (София)  – ръководител Матилда Самуилова

Ансамбъл за турски фолклор към Народно читалище „Юмер Лютфи 1993” (Кърджали) с ръководител Юксел Есен

Ромски танцов състав „Рома Денс“ при Основно училище „Васил Левски” (с. Караджово, община Садово) с ръководител Мая Здравкова