Excellent квалитетика от ФИСН

promocia vav FISN - otlichnici pozirat s diplomi i gramoti

Ден на отворените врати организира на 21 април Факултетът по икономически и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 13:00 часа в зала „КОМПАС“ на Ректората кандидат-студенти, ученици, родители и граждани ще могат да получат полезна информация за условията за кандидатстване и специалностите във факултета. Завършващите средното си образование ще имат възможността да се срещнат както със студентите, така и с бъдещите си преподаватели. Гостите ще бъдат запознати с новости в преподаването, както и с подобрената материално-техническа база.

 През последните 20 години броят на студентите във ФИСН се е увеличил около 20 пъти. Той е един от най-големите факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“ и предлага обучение в 9 бакалавърски, 18 магистърски и 7 докторски програми.

695 абсолвенти от Факултета по икономически и социални науки получиха през уикенда  дипломите си на тържествени церемонии.  Випускът завършва с 97 отличници – 66 магистри и 31 бакалаври.

promocia vav FISN 01

 Завършващите ОКС „Бакалавър“ са 246 души от специалностите „Маркетинг“ – редовна и задочна форма, „Стопанско управление“ – редовна и задочна форма, „Макроикономика“ – редовна и задочна форма, „Финанси“ – редовна и задочна форма, „Политология“ и „Международни икономически отношения“.

promocia vav FISN 02

 449 са магистрите, които ще получат дипломите си днес. Те са се обучавали в специалностите: „Бизнес икономика“, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“, „Маркетинг“, „Корпоративно управление“, „Бизнес администрация“, „Международна търговия“, „Финансов мениджмънт“, „Счетоводство и анализ“, „Културни и социални дейности в туризма“, „Финанси“, „Управление на човешките ресурси“, „Счетоводство“ и „Мениджмънт на корпоративната сигурност“.