Студентите прависти обзети от СЮНА

SJUNA2

Иван Кърчев

 През 2017 г. Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ отбелязва 25 години от своето създаване. По повод на юбилея на 19 април 2017 г. (сряда) е Денят на отворените врати в Юридическия факултет. Ще се проведе в зала „Компас“ на Ректората.

По време на това събитие присъстващите ще бъдат запознати с историята, функциите и дейностите на Юридическия факултет, с работата на студентските клубове и формирования в ЮФ, условията за провеждане на учебен процес. Специално внимание ще бъде обърнато на изискванията и условията за прием в специалността „Право“ като държавно регулирана професия. Преди обед – от 10.00 до 12.00 ч., следобед – от 14.00 до 16.00 ч.

 Паралелно с Деня на отворените врати предстои и Студентската юридическа научна академия /СЮНА/. Събитието е насочено към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Академията е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. Настоящото провеждане на СЮНА е под мотото „25 години Юридически факултет“. Стремежът на организаторите е СЮНА да се превърне в традиционно събитие в живота на факултета, да бъде провеждано ежегодно и допълнително да стимулира студентското научно творчество. В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет. В рамките на тази инициатива всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика в максимален обем до 15 страници, която да засяга въпроси от областта на един или повече правни сектори и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в разработките си широка палитра от правна проблематика.

SJUNA

Най-добрите разработки ще бъдат допуснати до втората фаза на състезанието – техните автори ще ги представят пред жури от практикуващи юристи и преподаватели през месец май 2017 г. в Университетската творческа база на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пампорово. Най-добрите студентски разработки ще получат награди, възможност за публикации в специализирани издания, както и грамоти. Студентската юридическа научна академия бе промотирана пред студентите по време на първата по рода си среща тет-а-тет с ръководството на ЮФ и представители на петте курса по право, наречена „Обратна връзка”, породила се в социалната мрежа фейсбук, а инициатор е заместник-деканът доц. д-р Христо Паунов. Целта на посоченото събитието бе да се проведе среща със студенти от специалността „Право“ в ЮФ, които свободно да изразят мнения, въпроси и предложения във връзка с обучението и практическата подготовка във Факултета. Студентите се запознаха с предстоящите инициативи по повод 25-годишния юбилей на ЮФ и с някои обозрими предизвикателства, предстоящи през 2017 г.

Форумът се оказа свободна територия за споделяне на идеи и „ноу-хау“ , арена на правни спорове кое е по-справедливо и кое е по-добро. Отговорниците на курсове пожелаха такива срещи да има по-често, за да се подобри както обучението, така и връзката студенти-академични преподаватели в Юридическия факултет,  който в най-кратки срокове да стане първенец сред всички юридически факултети в страната.