Двама зам.-ректори повече за новия мандат в ПУ „Паисий Хилендарски”

изтеглен файл

Ясни са вече зам.-ректорите в екипа на новия ректор на Пловдивския университет – проф. д-р Румен Младенов. Те бяха избрани на заседание, продължило до късно снощи. Обемът от дейности, извършвани от заместник-ректорите, значително се е увеличил, и това налага някои от ресорите да бъдат разделени, за да може не само да се облекчи работата на заместниците, но и да се повишат качеството и ефективността. Това е причината броят на зам.-ректорите от трима да се увеличи на петима, посочи проф. д-р Младенов. В програмата си за развитие на университета за периода 2019 – 2023 г. той залага на приемствеността и разширената екипност.

За зам.-ректор с ресор „Учебна дейност“ бе избрана доц. д-р Мария Стоянова от Химическия факултет, която и до момента заемаше тази позиция. С нейното ново назначение се утвърждава приемствеността в университета, подчерта ректорът.

В ресор „Система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав“ ще работи проф. д.п.н. Румяна Танкова от Педагогическия факултет. Този ресор е свързан с провеждането на вътрешния одит, атестацията и анкетите за качеството на обучение – както в университета, така и в неговите филиали в Кърджали и Смолян.

Проф. д-р Теменужка Йовчева от Физико-технологичния факултет ще отговоря за ресора „Научноизследователска и издателска дейност“.

Доц. д-р Надя Чернева от Филологическия факултет поема ресор „Международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол“.

„Информационна структура и акредитационни процедури“ е ресорът на проф. д-р Антон Илиев от Факултета по математика и информатика.

Проф. д-р Невена Милева от Физико-технологичния факултет ще бъде пом.-ректор с ресор „Проектна дейност“. Тя ще продължи да координира съвместната работа на ПУ „Паисий Хилендарски“ с МУ – Пловдив в общия проект на двете висши училища – „Перимед“. Проектът стартира при предишния ректорски екип и успешното му изпълнение сега и в бъдеще също е доказателство за професионалната приемственост в Пловдивския университет,  каза проф. Младенов. Той бе избран за ректор на ПУ „Паисий Хилендарски” на Общото събрание на висшето училище, провело се на 21 май 2019 г. За него гласуваха 84% от делегатите на Общото събрание.