От Пловдивския университет: стоп на занятията, достъп само през един вход

plovdivski-universitet

От 13-и до 29-и март включително се преустановяват занятията в ПУ „Паисий Хилендарски”, оповестява Заповед на ректора – проф. д-р Румен Младенов. Забраната важи също за насрочените изпити, защити на дисертации и процедури по РАС. От Заповедта ставя ясно, че след възобновяване на учебния процес ръководството на университета, на факултетите и филиалите ще вземе решение за компенсиране на пропуснатите занятия. С издадената Заповед са налага и спиране на всички масови мероприятия в Пловдивския университет. Това важи и за факултетните, катедрените, филиалните и академичните съвети. Също така обхваща събрания,  конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти, културни събития, спортни прояви  и други подобни.

Ограничава се достъпът до сградите на Пловдивския университет. Влизането ще бъде само от един вход и при специален пропускателен режим,  и то със съответните мерки за превенция.

Онлайн приемането на заявление за участие в кандидатстудентската кампания продължава, гласи текст от Заповедта.