Строги мерки в Медицинския университет

AUDITOREN komplex MU

Прекратява се до 13-и април присъственото обучение на студентите в Медицинския университет – Пловдив и на стажантите във ФДМ, ФОЗ и МК. Периодът от 16. 03. до 20. 03. 2020 беше  обявявен за неучебен за студентите редовно обучение от всички специалности в МУ – Пловдив и стажантите от ФДМ, ФОЗ и МК, но присъствен за преподаватели, специализанти, докторанти и администрация. Това става ясно от издадена днес Заповед от ректора на Медицинския университет в Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева.

Съгласно разпоредбите в Заповедта в периода 16. 03. – 20. 03. 2020 деканите на факултети и директорите – съответно на МК и ДЕСО, трябва да създадат необходимата организация за дистанционно провеждане на лекции и упражнения.

В съответствие със спецификата на обучението в отделните звена да започне дистанционно обучение през периода 23.03. – 13. 04. 2020. Ръководителите на катедри да извършват текущ контрол и ежеседмично отчитане на проведените занятия, като изпращат отчети – до деканите и директорите на МК и  ДЕСО, а те, от своя страна, да уведомяват своевременно зам.-ректора по учебната дейност, се посочва  в текста на Заповедта. Тя е въз основа на взетото днес от Парламента решение за обявяване на извънредно положение, както и върху Заповед на Министъра на здравеопазването от 13. 03. 2020 и решение на Ректорския съвет на Медицинския университет – Пловдив.