ПЕРИМЕД ще вдига нивото на пазарна ориентация в научната дейност

preskonferenciia mu

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ бе представен на съвместна пресконференция от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ректор на Медицинския университет – Пловдив, и проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Главна цел на Центъра е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН. Това ще се случи чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е на обща стойност 23 472 018,71 лева, от които 19 951 215,91 лв. европейско и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране. Проектът започна да се изпълнява през месец март 2018 година и ще приключи до 30 ноември 2023 година. Участници в него са Медицинския университет – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“.

На пресконференцията присъстваха също проф. д-р Росица Николова, директор на ИМК при БАН, проф. д-р Мариана Мурджева зам.-ректор по международното сътрудничество и проектната дейност на МУ-Пловдив, проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор в ПУ„Паисий Хилендарски“, проф. д-р Илия Илиев – председател на Научния борд в Пловдивския университет, и проф. д-р Борис Шивачев – координатор НИД за ИМК-БАН, София.