Национален форум за 15 години фармация в Медицинския университет

fasada_centar

Националната научна конференция „15 години фармация в Медицински университет – Пловдив“ предстои от 1 до 3 юни в Девин. Събитието ще отбележи създаването на факултета, през който за последните 15 години са дипломирани над  1000 български и чуждестранни студенти. Конференцията ще бъде под патронажа на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ректор на Медицинския университет.

В сърцето на Родопите за обмяна на опит среща ще си дадат водещи учени, преподаватели, фармацевти, изявени лекари, представители на бизнеса, работещи в сферата на фармацията, медицината и природните науки. Те ще разискват съвременните проблеми в своите области, ще споделят опит, ще чертаят тенденции и ще представят нови концепции за лечение на социално-значими заболявания, контрол на хранителни добавки и нови лекарствени продукти.

В конференцията ще вземат участие над двеста представители на всички медицински университети в страната – София, Пловдив, Варна, Плевен и СУ „Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Тракийския университет – Стара Загора, БАН и др. Ще бъдат представени 19 пленарни лекции от водещи специалисти и 86 електронни постера от млади учени.

Гости на събитието ще бъдат проф. Илко Гетов –  председател на УС Българския фармацевтичен съюз, чл.–кор. проф. д-р Стефан Костянев, , г-н Красимир Даскалов – кмет на Девин, проф. д-р Виктория Сарафян, дмн – зам.-ректор по научната дейност на МУ- Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева, зам.-ректор по международно сътрудничество и проектната дейност на МУ-Пловдив, проф. Диана Иванова – декан на Факултета по фармация при МУ-Варна, проф. Генка Петрова – президент на ISPOR, проф. Милен Богданов – заместник-декан на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Надка Бояджиева, проф. Маргарита Касърова – главен секретар на Фармацевтичен факултет  при МУ – Пловдив и много други.

За настроението на участниците в научната конференция и за да почувстват духа на Родопа планина, организаторите са поканили детския танцов състав „Родопчанка“ към Общински детски комплекс – Девин народната певица Надя Башова с гайдаря Емил Солаков.