Бизнесът и науката отговарят пред студентите

studentite pitat

Тристранен форум организира Факултетът по икономически и социални науки при Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“ в навечерието на 25-годишнината на ФИСН, а мотото – „Студентите питат – бизнесът и науката отговарят“.  На него студентите ще се срещнат с представители на бизнеса и висшето образование. Инициатор е катедрата „Маркетинг и международни икономически отношения“, ръководена от доц. д-р Теофана Димитрова. Срещата е днес в зала „Компас“ на Ректората.

В рамките на два панела студенти от специалностите „Стопанско управление“, „Маркетинг“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Международни икономически отношения, „Финанси“, „Счетоводство“, „Публична администрация“ и „Политология“ имат възможността да зададат въпросите си към представители на няколко висши училища, агенции, които посредничат на работодателите за откриване на най-подходящи кандидати, както и към мениджъри от банковия, туристическия, хотелиерския и аутсорсинг секторите.

Участник във форума ще бъде и кметът на пловдивския район „Южен“ Борислав Инчев, в чиято администрация през последните години вече 15 пъти са стажували групи студенти от различни специалности на Пловдивския университет.