97% заети места в Пловдивския университет

plovdivski-universitet

Има допълнителен прием за платено обучение и за свободните 3%

Над 97 на сто от местата по държавна поръчка в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са заети след трето класиране. Процентът съответства на 3139 души – 2678 в редовна и 461 в задочна форма, като още 597 са записани за платено обучение, съобщи проф. д-р Антон Илиев, зам.-ректор по информационната инфраструктура и акредитационните процедури.

През последната декада винаги след трето класиране бройките от акредитирания план за прием са запълвани до над 90 – 95%. Следването на тази традиция показва ясно предпочитанията на младите хора дори в продължаващата с години демографска криза, коментират от Учебен отдел на висшето училище. Оттам припомнят, че след първо класиране тази година бяха заети 70% от местата, а след второ – над 85%.

С изцяло изпълнен прием са професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Изобразително изкуство“.

94.74 на сто, или 126, от обявените 133 места в „Право“ са запълнени. За останалите свободни 7 места може да се кандидатства според изискванията на допълнителния прием, публикувани на сайта на висшето училище: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/. Там има информация за запълване и на всички свободни места в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и за допълнителен прием в платено обучение по специалностите, за които всички места по държавна поръчка са заети.

В професионално направление „Химически науки“ бройките са запълнени до 95.65% и има единични свободни места за бакалавърските програми „Химия“, „Химия с маркетинг“, „Компютърна химия“ и „Анализ и контрол“. Незаето е само едно от обявените 35 места в новата бакалавърска програма „Фармацевтични биотехнологии“ на направление „Биотехнологии“.

Също само 1 свободно място има и в редовна форма на специалността „Национална сигурност“ от едноименното направление. Тази година бяха обявени по 20 места в редовна и задочна форма по държавна поръчка. Бакалавърската програма дебютира миналата година в ПУ „Паисий Хилендарски“, но само във вариант с платено обучение. И в момента има 72 души, които са избрали платената форма.

Четири от 28-те места в направление „Музикално и танцово изкуство“ също са свободни. В професионално направление „Машинно инженерство“ не са заети 8 места в специалностите „Автомобилна техника“ и „Машиностроителна техника и технологии“. В единствената специалност на направление „Електротехника, електроника и автоматика“ – „Електроенергийна техника“, има 16 свободни места. Общо 15 са свободните бройки в трите специалности на направление „Математика“ – „Бизнес математика“, „Математика“ и „Приложна математика“.

В „Комуникационна и компютърна техника“ заети са 93.13% от местата, което съответства на 149 от всички 160 места в направлението. Свободни бройки има в специалностите „Компютърни и комуникационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Хардуерни и софтуерни системи“.

При „Физически науки“ има 39 незапълнени места за редовно и 9 за задочно обучение в три от четирите специалности на направлението – „Екоенергийни технологии“, „Инженерна физика“ и „Медицинска физика“. Изцяло запълнени са редовната и задочната форма на четвъртата бакалавърската програма – „Технологии в телекомуникациите“. Остават незаети и 12 места в специалността „Теология“ от професионално направление „Религия и теология“.

Все още не са запълнени и 15-те места за специалността „Актьорство за драматичен театър“ от област „Театрално и филмово изкуство“,  но за нея изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ се провеждат през м. септември в три кръга, в три последователни дни. Тази година определените дати са 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.