350 повече кандидатстваха в Медицинския, каре от пълни отличници

MU

Висок е успехът, постигнат от кандидат-студентите след изпитите по биология и химия тази година, посочиха от Медицинския университет – Пловдив. Петима се бориха за едно място в „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”.

 Досега с максимален бал от 36 точки сме имали един или двама кандидати на кампания, а тази година имаме четирима, които приемаме с максимален бал от 36 точки, подчерта проф. д-р Мария Куклева, зам.-ректор по учебната дейност. Максималният бал се получава, когато кандидатът има пълни шестици от изпитите по биология и химия, които се удвояват и има отлични оценки в дипломата по двата предмета.

Тази година относителният дял на двойките е 18% по биология и 22% по химия. Това са по-ниски проценти от миналата година. Една трета от кандидат-студентите имат успех над много добър 4,50 по биология и около 40% от кандидат-студентите имат над много добър 4,50 по химия, което е изключителна успеваемост на студентите, при положение че имаме 1600 кандидати за магистърските специалности, казаха още от Медицинския университет.

Минималният бал, с който са приети момичета и момчета в „Медицина”, е над 30. Малко по-нисък е балът за „Дентална медицина” и „Фармация”.

Това за нас е изключително успешна кампания, показаха го резултатите от приемните изпити. На този етап подбрахме най-добре представилите се от всички положили успешно приемните изпити, заяви проф. Куклева.

Данните сочат, че интересът към университета е трайно висок, но тази година е още по-висок. Кандидат-студентите са с 350 повече в сравнение с миналата година.

Този набор е по-голям от предишния, но са създадени улеснения за кандидат-студентите.  От няколко години има възможност за кандидатстване онлайн, като повече от 50% от кандидатствалите тази година са подали документи чрез интернет.

Освен това форматът на изпита от миналата година е променен. Провеждат се приемните изпити в един ден по биология и химия с два модула, със самостоятелна оценка, което очевидно облекчава кандидат-студентите. Така се пестят време и финанси за реализирането на един такъв приемен изпит.
Тестът е по-обективен, тъй като съдържа въпроси, които обхващат целия материал. Това са въпроси с различна степен на трудност. От първо ниво има отворени въпроси, които показват творчеството на кандидат-студента. Силно ограничени са възможностите за преписване или подсказване. След като е въведен този формат на изпита, почти изключение е да се установят студенти, които правят опит за преписване.

Тази кампания е стъпка нагоре в политиката, която Медицинският университет предприе по отношение на кандидатстудентската кампания, усъвършенстването на приемните изпити и повишаване всяка година на сигурността и обективността в оценяването на кандидат-студентите, акцентира проф. Куклева.

При чуждестранните студенти форматът на приемния изпит и оценяването са същите. Въведен е нов софтуер, свързан с тяхното класиране и оценяване. Около 200 души се явиха на изпит, като по-голямата част от тях са изкарали успешно теста, а процентът на двойките е минимален.