Проф. Красимир Мурджев: Електронният пациент е перфектен!

Prof. Murdzhev

Хирургът проф. Красимир Мурджев бе в обективите на медийното внимание днес. Той  отговори на десетки журналистически въпроси  и обясни за същността и функциите на модерния електронен симулатор, функциониращ в новооткрития Технологичен център за спешна медицина. Проф. Мурджев е ръководител на екипа, който обучава курсистите в учебно-тренировъчния сектор за животоспасяващи действия. Ето какво каза в блицнтервюто за www.novoplovdiv.com специалистът:

Проф. Мурджев, виждаме засилен интерес към фигурата и електрониката към нея?

Това е електронен пациент, симулатор – симулира сърдечна дейност, дишане, може да му се мери кръвно налягане. Всичко  се демонстрира от монитора, който е свързан към него. По този начин може да отчетем правилността на едно действие.

Използва се за обучението  на курсистите да извършват животоспасяващи действия. Може да бъде от полза за обучение и на парамедици, на лекарски  асистенти, на лекари от спешна помощ, на студенти медици и стажанти.

Elektronen pacientВ този случай разполагаме с перфектна апаратура!

Центърът беше обявен като първи по рода си в страната, първи ли е и този електронен пациент?

Електронни пациенти има и в други учебни заведения, които подготвят медицински кадри, но това е „пациент последно поколение“ и в Пловдив поне към настоящия момент по-съвременен такъв симулатор няма.

Тежка е мисията на хирурга?

Хирурзи и реаниматори. В момента колежката демонстрира сърдечен масаж, ефективна сърдечна дейност, както се отчита на монитора. Този Център се ръководи от лекари, които са ангажирани в спешната помощ и които имат опит в нея. Нормално е това да бъдат хирурзи, работещи спешна хирургия, и анестезиолози, работещи реанимация.