Пенка Калинкова разтвори ветрилото на изповедта

Pеnka Kalinkova v Trakart

Доц. Владимир Янев: Усмивката на Пенка ми е европейска столица!

Пенка Калинкова и „Познатият непознат Пловдив” бяха в центъра на „Тракарт” арената. Както информирахме, театроведът и журналистът заедно с домакините от „Тракарт” поканиха на премиера пловдивчани. Това бе и поредното представяне на книгата.

Литературоведът доц. д-р Владимир Янев нестандартно започна артистичнто си слово, моделирано в ритъма на бавния и впечатляващ танц. Усмивката на Пенка ми е европейска столица, каза любимецът на увлечените в литературата студентки от Пловдивския университет, завъртайки „Една усмивка ми е столица” – първата стихосбирка на популярния поет Георги Константинов.

Главната е повествователна улица, с вмъкнати изречения. Много харесвам това уподобяване с вмъкнати изречения. Пенка наред с големите наративи на Пловдив обича и детайлите. Тази книга не е за четене в усамотение, тя е за препрочитание. С нея човек трябва да се разхожда по Главната. Към древен и вечен Пловдив Пенка добавя и сегашен. Познатото и непознатото присъстват в книгата в различни валенции, интерпретира доц. Владимир Янев.

Това е моята книга за Пловдив, разгърна ветрилото на изповедта Пенка Калинкова, насложи диези в думите си за хилядолетния град, за културните пластове и тяхното примамващо излъчване. И апелира, че ако искаме градът да бъде възприеман от нас в неговата необикновеност, трябва да вървим с леко вдигната брадичка и да виждаме над първия етаж на сградите.

Авторката на „Познатият непознат Пловдив” разкри, че след всяка от премиерите на своята книга разбира по нещо ново от темата Пловдив. Ако сега седна да пиша книга, ще я напиша по друг начин. Не твърдя, че знам всичко, научавам и нови неща, директно заяви г-жа Калинкова, която се слави и с енциклопедичните си и отчетливо класифицирани познания  в сферата на изкуството.

Пенка Калинкова ни прави живи съучастници в силуета на нашия град. Тя е от хората, за които определението пловдивчанин е диагноза, прозвуча в приветствието на домакините от „Тракарт”.

Тази книга представя ефекта на „остранението” – не можа да сдържи аналогизиращите стихии на литературнотеоретичната си мисъл доц. Владимир Янев, отпращайки към теорията на В. Б. Шкловски и ОПОЯЗ.