Daily Archives: 16.05.2018

Доктор хонорис кауза с лекция за бъдещето на денталната медицина в България

MU

Медицинският университет ще присъди почетното научно звание „доктор хонорис кауза“ на доц. д-р Крис Иванов от Университета на Тенеси, САЩ. Церемонията е  утре на Тържествен академичен съвет. Доц. д-р Крис Иванов е в Пловдив заедно с още двама представители на