УХТ партнира с University of Excellence

uft

Меморандум потвърждава перспективите в сътрудничеството между Университета по хранителни технологии и Университета в Бон. Двустранното споразумение включва обмен на преподаватели и студенти, участия в конференции, семинари и обмен на научна информация, оповестиха от УХТ.

Българският университет поддържа дългогодишно сътрудничество с Университета в Бон в рамките на програма Еразъм+. През 2019 г. Бонският университет получава признанието University of Excellence. Той над 200-годишна история и е един от водещите центрове в Германия в областта на науката за храненето и храните. Включен е сред 11-те елитни германски университета.

УХТ осъществява партньорство с над 40 чуждестранни университета, има подписани договори за съвместно обучение и издаване на двойни дипломи със сродни висши училища.