Скочиха отличниците от предварителната кампания на Пловдивския университет

PU

231 са отличните оценки от предварителните изпити в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 40 пълни шестици и 191 между 5.50 и 5.90. През миналата година отличните оценки са били 197, като от тях получилите „Отличен 6.00” са 32 души, припомнят от алма-матер.

За предварителната изпитна сесия, състояла се от 2-и до 5-и юни включително, участие заявиха 1780 кандидат-студенти. Много от тях бяха избрали по няколко изпита, затова и броят на явяванията е 1900. Участниците през 2017 г. бяха 1657, а общият брой на явяванията – 1903.

 889 кандидати се явиха на традиционно най-големия изпит – по български език, което е само с 6 по-малко спрямо миналата година, когато са участвали 895 души. Успешен, т.е. с резултат, различен от „Слаб 2“, изпитът по български език е бил за 724 човека, което в процентно съотношение отговаря на 81,44%. Слабите оценки са 165, или 18,56%. Отличните – 82, или 9,22%, от тях само една е 6,00. Резултат „Много добър“ е показан от 195 души – 21,93%, „Добър“ имат 33,30% – 296 човека, с оценка „Среден“ са 151 кандидати или 16,99%.

Като положителна тенденция през настоящата година в Пловдивския университет се отчита ръстът на явилите се на предварителни изпити по биология, химия и физика. Постепенното увеличаване на интереса към природните науки се наблюдава в национален мащаб, на мнение са от ПУ „Паисий Хилендарски”. Университетският информационен център отчита също и 31 отлични оценки по математика, а от тях 19 са пълни шестици. Много добрите и добрите резултати са съответно 64 и 61, има 16  средни и само 2 слаби оценки от всички 176 кандитат-студенти.

 За разлика от миналата година на тазгодишните предварителни изпити по английски език и история на България са получени и оценки „Отличен 6.00”, каквито нямаше през 2017 г. В същото време обаче 46% от получените оценки на изпита по история са „Среден”, а със „Слаб” са оценени 25,34%. През 2017 г. знания за „Среден” са имали 36% от явилите си, а „Слаб” – 27,4%. На предварителните изпити преди една година слабите резултати по география са били над 30% от всички оценки, а сега са под 9 на сто – 8,89%.

Без слаб резултат са предварителните изпити по информатика, химия, биология, изобразително изкуство. Броят на всички слаби оценки е по-нисък спрямо предварителните изпити миналата година. Тогава те са били 296 или 33,29% от всички оценки, а тази година са 257 – 28,9%.

Обобщение сочи, че интересът към специалностите на ПУ „Паисий Хилендарски” тази година е по-голям в сравнение със същия период на миналата. Върху тази тенденция влияе и все по-добрата пазарна ориентация на бакалавърските програми в деветте факултета, които работят в сътрудничество с много институции, организации, частни компании и утвърдени университети по целия свят, посочват от висшето училище.

По-малкият в процентно съотношение избор за явяване на повече от един изпит показва, че младите хора вече по-точно правят селекцията на бъдещата си професия.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити, като с получения резултат кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в редовната кампания през юли, ако не са доволни от получената оценка. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка, информираха от Пловдивския университет.

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, ако отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове, които съвпадат със записването за редовната изпитна сесия на ПУ „Паисий Хилендарски“ през м. юли: от 13 юни до 27 юни 2018 г. в университета, в бюрата по градове (до 27 юни 2018 г.) или по интернет (до 25 юни 2018 г., през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).