Повишава се интересът към Медицинския университет

2

Ефективност и на Пловдивските зимни ендокринологични дни

Дипломата от нашия университет е гарант за достатъчно високо качество и това ще даде увереност на бъдещите и настоящите студенти да инвестират в своето обучение, заявиха от ръководството на Медицинския университет в Деня на отворените врати. Стотици кандидати присъстваха на събитието. Те се срещнаха с председателите на изпитните комисии и председателя на техническата комисия, за да получат информация как протича целият процес по кандидатстване и записване в МУ – Пловдив.

1

Подреждането на желанията е изключително важно, тъй като първият критерий при класирането е посоченото от тях желание, а вторият критерий е техният бал, припомниха от Медицинския университет.

Председателите на изпитните комисии дават разяснения за естеството на изпита – как ще протича, как са комбинирани въпросите, как са изградени схематично тестовете и т.н. Кандидатите могат да задават въпроси, на които веднага ще им бъде отговорено. Особено внимание се обръща на възможните проблеми, които биха могли да възникнат съзнателно или несъзнателно при неспазване на някои изисквания, посочени в Правилника.

През уикенда медиците дадоха начало и на честванията по повод 75-годишнината на медицинския университет в Пловдив. Новостите в борбата със захарния диабет бяха представени в рамките на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни.

Новости има в медикаментите, които извън гликемичния контрол, имат и много сърдечно-съдови ползи, ползи при развитието на бъбречни усложнения при захарен диабет. Инсулиновите аналози много повече се доближават по профила си на действие до физиологичната секреция на инсулин, посочи проф. д-р Мария Орбецова, началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св. Георги” и ръководител на едноименната Секция към Медицинския факултет на МУ – Пловдив.

prof_Murdjeva i prof_Orbecova

Ендокринологичното събитие бе под  егидата на МУ – Пловдив. Неговото провеждане добави стойности към научната активност на Медицинския факултет. Инициативата привлече експерти в областта на захарния диабет и асоциираните с него заболявания и обедини тези експерти с млади учени, специализанти и студенти, които проявяват интерес към еднокринологията и към тази патология. Горда съм, че имаше голям брой регистрирани участници, заяви проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет.

Тематиката на събитието тази година бе свързана с новата парадигма в управлението на захарния диабет, ревизираната от СЗО класификация на заболяването през 2019 г., съвместните консенсуси на световни и европейски ендокринологични и кардиологични дружества за лечение на захарен диабет тип 2 от 2019 г., данните от приключили в последната година проучвания за сърдечно-съдовите ефекти на най-новите антидиабетни терапии и отделни техни представители; възможности за прилагане на ултрабързодействащи и ултрабавнодействащи инсулинова аналози в лечението на диабета в детска и зряла възраст като моно- и комбинирана терапия, по-широкото навлизане вече и у нас на инсулиновите помпи за лечение на захарен диабет тип 1, главно в детската възраст; мястото на последния в автоимунните полигландуларни синдроми, за които се натрупват нови световни и национални данни и пр.

Във форуча участваха академични преподаватели от Катедрите по педиатрия и вътрешни болести, както и от секция „Кардиология“ на МФ и ФОЗ при МУ – Пловдив. Бяха поканени и двама гост-лектори: проф. Мая Константинова от МУ – София, председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология (БНСДН), и проф. Жулиета Геренова от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Проф. Киркович“, МФ – Стара Загора.

Академичният състав на секция „Ендокринология и болести на обмяната“ има възможността и научния потенциал да превърне провеждането на Пловдивските зимни ендокринологични дни в традиционно събитие, прогнозират медиците.

zimni endokrinologichni dni