Мераклиите за УХТ отиват на онлайн тест

uft
Университетът прави тренинг в деня преди изпита

Отлично разработеният модул за тестове в Платформата на Университета по хранителни технологии за дистанционно обучение решава въпроса с отложения първи предварителен тест. Той трябваше да се състои на 11-и април според заложения доста по-рано график. Тестът се пренасрочва за 26-и април и ще бъде в онлайн формат.

Това е първият за УХТ кандидатстудентски изпит, който ще се държи с online тест, в условията на карантина обаче трябваше да реагираме бързо и адекватно и бързо, посочи доц. Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав.doc hristo spasov

Началото на изпита по математика е в 9 ч., а по химия и опазване на околната среда в 13 ч. Продължителността и на двата е 60 минути. Резултатите от изпита – брой верни отговори и оценка по шестобалната система, ще станат ясни още същия ден, веднага след завършване на теста, и ще бъдат достъпни за кандидат-студентите в платформата, в която те са попълвали теста.
За всички, които ще се явяват на изпит и искат да се запознаят с техническите условия и начина на провеждане, на сайта на УХТ, бутон „Кандидат-студенти”, ще бъдат качени подробни указания. Подробно –  с текст и примерни прозорци, ще бъдат последователно разяснени действията, които трябва да се извършат. Също така, за да бъдат улеснени кандидат-студентите в справянето с евентуални с технически проблеми при провеждането на онлайн изпита, университетът организира пробен изпит на 25 април. Той ще се проведе с аналогични по обем и съдържание тестове по съответните предмети и ще даде възможност на кандидатите да се ориентират в обстановката и протичането на изпита, посочи още доц. Спасов.
За участието си в сесиите кандидат-студентите трябва да подадат документи online до 22 април, с оглед на необходимите срокове за обработка на информацията, заплащането на такси и обратна връзка с кандидатите.

Моята препоръка към кандидатите е най-напред да прочетат внимателно указанията за подаване на заявление, качени на нашия сайт – https://uft-plovdiv.bg/, заяви доц. д-р Христо Спасов, който е сред рейтинговите академични енолози у нас. Той припомни, че на страницата на университета кандидатите могат да намерят пълната информация, свързана с реда и условията за прием, както и кандидатстудентския справочник, в който са описани всички специалности.