Медицинският посреща бъдещите студенти

Den kandidat-student

Подреждането на желаната специалност се оказва водещ критерий за кандидат-студентите на Медицинския университет. След това е коефициентът от бала, става ясно от оповестената информация преди Деня на отворените врати.

Събота – 15 февруари, от 11,30 часа в Първа аудитория на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, на бул. Васил Априлов 15А, медиците посрещат своите бъдещи студенти.

Те ще имат възможност да се срещнат с председателите на изпитните комисии и председателя на техническата комисия, да получат информация как ще протече целият процес по кандидатстване и записване в Медицинсикя университет  – Пловдив.

На тази среща кандидатите се запознават с реда на подаване на документите – кога и къде да ги подадат, както и с възможностите, които им дава онлайн подаването. Посочват им се сроковете и върху какво да прояват концентрация, за да не бъдат изненадани накрая – при класирането. На кандидат-студентите се обясняват балообразуващите оценки и особено как да подредят желанията си.

Председателите на изпитните комисии дават разяснения за естеството на изпита – как ще протича, как са комбинирани въпросите, как са изградени схематично тестовете и т.н. Кандидатите могат да задават въпроси, на които веднага ще им бъде отговорено. Особено внимание се обръща на възможните проблеми, които биха могли да възникнат съзнателно или несъзнателно при неспазване на някои изисквания, посочени в Правилника.

Кандидатите разглеждат и Аудиторния комплекс на Медицинския университет.