Координатор на комисия се екипира за Инфекциозна

stefan ivanov mu infekciozna klinika

Петокурсникът по медицина Стефан Иванов се присъедини вече към екипа на Инфекциозната клиника, за да бъде в помощ при сегашната усложнена обстановка. Стефан участва в Студентския съвет на Университета и е координатор на комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности.

Винаги съм вярвал във важността на активната позиция в обществото. В началото на пандемията намирам за необходимо да помогна на съсловието, към което скоро ще принадлежа. Като бъдещ лекар, смятам, че е нужно да поддържаме колегиалност към лекарите, които ще поемат в най-голяма степен натоварването на здравната система – инфекционистите. Имаше съобщение за набиране на доброволци към Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Георги“ и решението ми да се запиша беше кохерентно с възгледите ми за поведение на всеки лекар, посочва петокурсникът от Медицинския университет в Пловдив.

Той и колегите му студенти засега основно помагат на лекарите при извършване на клиничен преглед, при дискусията на идващите за преглед пациенти. Помагаме и при оформяне на документите, но там все още се обучавам как да работя със системата, добавя Стефан Иванов.

На колегите бих казал, че уменията и познанията им ще са полезни на инфекционистите в условията на очакваната голяма натовареност. Освен това ще имат и възможността да придобият и незаменим клиничен опит. Немедицинските лица призовавам да спазват разпоредбите на щаба и да проявят социална отговорност, каза още Стефан.

Медицинският университет започна кампания за дарение в натура – „Урок по солидарност”. Кампанията  призовава да бъдат предоставени лични предпазни средства, консумативи, апаратура и други на Катедрата  по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при Медицински университет – Пловдив, както и за студентите, които ще работят доброволно в Клиниката по инфекциозни болести при УМБАЛ „Св. Георги”.

Апелът е да бъдат дарени дезинфектанти, маски, ръкавици, други предпазни средства, а не пари, поясни проф. д-р Диляна Вичева, зам.-ректор по международното сътрудничество и проектната дейност.

Информация за кампанията и начините за даряване в натура, могат да се получат на телефони 032/644057, 032/602454 и 0877174402.

До момента десетки студенти от МУ-Пловдив се отзоваха на призива за доброволци, които да помагат на лекарите в Клиниката по инфекциозни болести заради нуждата от медицински кадри за обезпечаване на обслужването на пациенти със съмнения за COVID – 19.

Трябва да отговорим на нуждите на обществото и да запазим здравето и живота на нашите пациенти, подчерта в призив ръководителят на Клиниката по инфекциозни болести – проф. д-р Мариана Стойчева.

Тя призова студенти по медицина – V и VI курс, и студенти от Медицински колеж – III и IV курс, да проявят съпричастност и да помогнат Клиниката.