Издания на анатомични атласи предизвикаха сериозен интерес

Izlozhba anatomichni atlasi

Тематичната изложба „Изкуство и наука в атласите по анатомия на човека“, презентирана в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, привлече сериозен интерес на студентите по медицина. В изложбата БИЦ представя 17 издания на анатомични атласи. Те са публикувани в периода 1901 – 1971.

На 29 март предстои Денят на отворените врати в библиотечно-информационния център на Медицниския университет. В понеделник медиците стартираха Дните на БИЦ, като инициативите са през цялата седмица.

izlozhba na anatomichni atlasi

Дните на Библиотечно-информационния център започнаха с презентационно-обучителен семинар. Негомата тема бе „Scopus в помощ на научноизследователската дейност – профили, публикуване и цитиране“. Десетки представители на академичната колегия, докторанти, студенти, библиотекари се присъединиха към форума. Обзор на съдържанието, функционалностите и метриките в Scopus, последван от онлайн демонстрация, направи обучителят на Elsevier за България – Тошка Борисова=

Полезни съвети във връзка със създаването и управлението на профили в Scopus и ORCID, използването на инструменти за сравняване на списания и критериите за избор на периодични издания, в които да публикуват, получиха младите изследователи.
В централната и във филиалните библиотеки на БИЦ бяха открити експозиции на нови книги и на защитени дисертационни трудове в МУ – Пловдив. Експозициите са отворени през тази седмица.