Иновативно създават здравословни храни

26022021-proekt3

Причините, водещи до затлъстяване на населението и особено на децата, влизат в изследователската оптика на учените. Консумираната от българите храна става обект на проучване и целта е да бъде спряно нездравословното натрупване на килограми, което причинява редица заболявания, голяма част от тях хронични.

Необходимо е за българските консуматори да се разработят иновативни продукти със здравословни характеристики. По посочените направления ще работи екипът от учени, ангажиран с изпълнение на проект за изграждане на Национален научно-иновационен комплекс „Научно-изследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието на България в паневропейска инфраструктура FNH-RI (FNH-RI BUL)“.

На първото заседание на УС на Консорциума участваха представители на Университета по хранителни технологии, Аграрния университет, Пловдивския университет, Медицинския университет, Тракийския университет, Агробиоинститута, Българската агенция по безопасност на храните и AgroHub.bg.

26022021-proekt1Проф. Ангел Ангелов, координатор на проекта и  ръководител на Центъра за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните, катедра „Биотехнология“ в УХТ, информира, че другите направления на изследователската работа са свързани с проучвания на химическите замърсители в храни и фуражи. Основният фокус на изследванията ще е насочен към метагеномния анализ на различни микробиоми и традиционните генетични ресурси. Актуално направление със значителен потенциал е прилагането на дигитализация и  изкуствен интелект в земеделието и хранителната индустрия.

Иновативните научни разработки ще бъдат полезни и за бизнеса, където не само ще помогнат за разрешаване на съществуващите проблеми, но и ще допринесат за сериозното модернизиране на агрохранителната верига, биотехнологиите и медицината, смятат специалистите.

Проектът, по който ще бъдат проучвани хранителните навици на Европейските граждани с различна култура на хранене и съответното влияние върху тяхното здраве и устойчивостта на околната среда, стартира през 2020 г. Той е с продължителност 5 години и на стойност 5 млн. лв.

От месец юни 2021 Националният научно-иновационен комплекс FNH-RI BUL ще стане част от паневропейска научна инфраструктура Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI). Тя се координира от Университета на Вагенинген, Нидерландия, и включва редица университети и изследователски центрове от 19 страни от Европа и Канада.